top of page

התקנת דולפין

התקנה פשוטה ללא נגיעה במערכת המים של הדוד או שינוי במבנה שלו או רכיביו.

הדולפין מתחבר להזנת החשמל של הדוד ורגש הטמפרטורה שלו מושחל לתוך שרוול התרמוסטט ביחד עם התרמוסטט הקיים
כך הופך דולפין להיות המוח שמאפשר שליטה על טמפרטורת המים בדוד מכל מקום.

נשמח להמליץ על חשמלאים/טכנאי דודים עצמאיים (אינם עובדי חברת דולפין) בעלי נסיון בהתקנת מוצרי דולפין
*מחיר ההתקנה 350

תומכים בכל סוגי הדודים

התקנה תוך פחות מ-10 דקות!

 ideal.png
amkor.png
chromagen blue.png
tal.png
nimrod - only name.png
or.png
סכמת חיבורים.png

סכמת חיבורים

רגש טמפרטורה

תרמוסטט

הזנת החשמל מהבית

*שימו לב - בחלק מהדגמים יתכנו צבעים שונים לחוטים. 
בגב המערכת תמצאו את סכמת חיבורים שמתאימה לדגם שלכם.

סרטון התקנה

שלבי ההתקנה

בהתאם לחוק החשמל, עבודות חשמל חייבות להתבצע ע"י חשמלאי מוסמך.

אין צורך לנתק במהלך ההתקנה את ההארקה של הדוד, במידה ונותקה חובה לחבר אותה חזרה בסיום ההתקנה.

נתק את מפסק החשמל הראשי בביתך וודא כי לא זורם חשמל לאורך כל תהליך ההתקנה

לוח-חשמל-ביתי.jpg

כבה את מתג הדוד

sq1.jpg

נתק את הזנת החשמל של הבית מהתרמוסטט, ואת חיבור החשמל של התרמוסטט מגוף החימום 

התקנת דולפין חימום מים חכם

הוצא את התרמוסטט מהשרוול והצמד את רגש הטמפרטורה של דולפין עם איזולירבנד לקצהו כשהוא מעט בולט מעליו

sensor.jpeg

כוון את התרמוסטט לטמפרטורת המקסימום של 70 מעלות

וודא שהכבל של החיישן לא מסובב ומהודק למוט התרמוסטט והשחל אותם בזהירות לתוך השרוול

שים לב - בשום אופן אין להפעיל כח בהכנסת התרמוסטט

התקנת דולפין חימום מים חכם

חבר את יציאות החשמל של דולפין לתרמוסטט ואת החשמל של התרמוסטט לגוף החימום

התקנת דולפין חימום מים חכם

חבר את הזנת החשמל מהבית לדולפין

התקנת דולפין חימום מים חכם

קבע את הדולפין לדוד

Image.png

זה הכל, סיימת!

 

במערכות סלולריות הפעל את מתג הדוד ולאחר כ-4 דקות הדולפין יתחבר ותוכל להתחיל להשתמש באפליקציה

במערכות מבוססות WiFi פעל על פי ההוראות של צימוד הדולפין לרשת הביתית

תתחילו לחמם מים באופן חכם נוח וחסכוני

bottom of page